27.4.2020

Asiakastiedote Bernerin tuotteiden saatavuudesta

Hyvä asiakkaamme,

Asiakastyytyväisyys ja toimitusvarmuus ovat meille keskeisiä tavoitteita ja pyrimme niiden jatkuvaan parantamiseen. Tästä huolimatta, meillä on viime aikoina valitettavasti ollut haasteita toimitusvarmuutemme kanssa. Teemme kaikkemme ja parhaamme tilanteen normalisoimiseksi. 

Koronavirustilanne nostanut kysyntää merkittävästi

Koronavirustilanne on nostanut Bernerin valmistamien desinfektioaineiden ja hygieniatuotteiden kysyntää merkittävästi. Olemme valmistaneet Heinäveden tehtaallamme käsidesiä, käsihuuhteita ja muita hygieniatuotteita vuoden alusta lähtien lähes kymmenkertaisen määrän viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Pyrimme tuotannossamme kaikin mahdollisin tavoin vastaamaan kasvaneeseen kysyntään kapasiteettia ja sen käyttöastetta nostamalla.

Priorisoimme tuotannossa terveydenhuollon tuotteita

Tässä poikkeuksellisen haastavassa epidemiatilanteessa, priorisoimme yhteiskunnan yleisen edun vuoksi sairaaloissa ja terveydenhuollossa käytettävien ammattilaistuotteiden saatavuutta. Tällä priorisoinnilla on ollut vaikutuksia myös muiden tuotteiden valmistuskapasiteettiin, ja joidenkin kuluttajatuotteiden saatavuudessa on tämän johdosta valitettavasti ollut viiveitä.

Kasvatamme kotimaisen tuotannon kapasiteettia

Bernerin suosittujen kuluttajatuotteiden kysyntä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Kotimainen tuotanto Heinäveden tehtaillamme kasvoi vuonna 2019 lähes 20 prosenttia. Vastataksemme kasvaneeseen kysyntään, olemme investoineet lisäkapasiteettiin ja tehtaan laajennustyöt ovat käynnissä. Tulemme saamaan lisäkapasiteetin käyttöömme syksyllä.

Olemme investoineet uuteen toiminnanohjausjärjestelmään

Uusi toiminnanohjausjärjestelmämme otettiin käyttöön maaliskuussa, ja uusi järjestelmämme mahdollistaa jatkossa entistäkin paremman palvelun Teille. Erittäin kattavasta testauksesta ja koekäytöstä huolimatta, on etenkin kevään sesonkitilausten toimittamisessa ja niihin liittyvissä asiakirjoissa esiintynyt puutteita ja viiveitä. Käyttöönotossa havaitut tekniset virheet on nyt suurilta osin saatu korjattua. Tilanteen korjaamiseksi on myös toimitusvarastomme kapasiteet-tia nostettu lisävuoroilla merkittävästi. Pahoittelemme toimitushäiriöistä Teille aiheutunutta ylimääräistä vaivaa ja kiitämme ymmärryksestänne ja erinomaisesta yhteistyöstä myös tässä asiassa. Teemme Bernerillä kaikkemme poikkeusoloista selviämiseksi ja vastataksemme kasvaneeseen kysyntään parhaalla mahdolli-sella tavalla. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja keskustelemme näistä aiheista lisää. Avoimella yh-teistyöllä varmistamme onnistumisen ja parhaan palvelun.

Yhteistyöterveisin,

Antti Korpiniemi, toimitusjohtaja Berner Oy

Juha Starck, tuote- ja toimitusketjun johtaja Berner Oy