Yleiset ehdot


Yleiset ehdot Berner Oy:n proshop.berner-fi-verkkopalvelujen käyttämiseksi ("Yleiset Ehdot")

1. Yleistä

Nämä Yleiset Ehdot koskevat internet -osoitteessa www.proshop.berner.fi tarjottavien Berner Oy:n (jäljempänä "Berner") palvelujen (jäljempänä "Palvelu” tai ”Palvelut") käyttöä riippumatta siitä, millä päätelaitteella Palveluja käytetään. Tiettyjen Palvelujen osioiden käyttämiseen saatetaan lisäksi soveltaa kyseistä osiota koskevia erityisiä ehtoja, kuten proshop.berner.fi-verkkokaupan käyttöä koskevia erityisehtoja.

Palvelujen käyttö edellyttää kulloinkin voimassa olevien Yleisten Ehtojen hyväksymistä. Palvelun käyttäjää (jäljempänä ”Käyttäjä”) kehotetaan tutustumaan näihin Yleisiin Ehtoihin sekä mahdollisiin tiettyjä Palvelun osia koskeviin erityisehtoihin ennen Palvelujen käyttämistä. Käyttämällä Palveluja Käyttäjän katsotaan hyväksyneen nämä Yleiset Ehdot ja sitoutuvan noudattamaan niitä. Lisäksi Käyttäjän tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä Palveluja käyttäessään.

Berner pidättää oikeuden ilman ennakkoilmoitusta Käyttäjälle muuttaa näitä Yleisiä Ehtoja harkintansa perusteella. Muutos tulee voimaan, kun muutetut ehdot on asetettu Palveluihin saataville, ja Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot jatkaessaan Palvelujen käyttämistä voimaantulopäivän jälkeen.

Berner varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta Käyttäjälle tehdä mitä tahansa muutoksia Palveluihin, kuten muuttaa Palvelujen sisältöä tai saatavuutta, rajoittaa Käyttäjän oikeutta käyttää Palveluja, keskeyttää Palvelujen tarjoaminen (esim. viankorjaus- tai päivitystoimenpiteiden ajaksi) sekä lopettaa Palvelujen tarjoaminen kokonaan.

2. Palvelujen käyttäminen

Palvelut ovat kaikille avoimia, jollei Palvelussa tai tiettyjä Palvelun osia koskevissa erityisehdoissa toisin ilmoiteta. Tiettyjen Palvelujen osioiden käyttäminen, kuten proshop.berner.fi-verkkokauppa, saattavat lisäksi edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjän on rekisteröitymisen yhteydessä annettava pyydetyt tiedot oikeina. Väärien tietojen antaminen on nimenomaisesti kielletty. Berner pidättää oikeuden olla hyväksymättä rekisteröitymistä mistä tahansa syystä.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä valitsee itselleen salasanan, joka yhdessä Käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä antaman sähköpostiosoitteen kanssa muodostaa käyttäjätunnukset (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnukset”) kyseiseen rekisteröitymistä edellyttämään Palvelujen osioon. Käyttäjällä voi olla eri Käyttäjätunnukset rekisteröitymistä edellyttäviin Palvelujen eri osioihin, kuten proshop.berner.fi-palveluun.

Käyttäjä sitoutuu säilyttämään Käyttäjätunnuksensa salassa ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille. Käyttäjä on vastuussa kaikesta Käyttäjätunnuksillaan tapahtuvista Palvelujen käyttämisestä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista.

Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava Bernerille, mikäli Käyttäjä huomaa tai epäilee Käyttäjätunnustensa paljastuneen kolmansille osapuolille tai että niitä käytetään muutoin väärin. Berner pidättää oikeuden jäädyttää tai sulkea Käyttäjän Käyttäjätunnukset, jos Berner epäilee, että niitä käytetään väärin.

3. Palvelujen käyttöä koskevat Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Berner myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman ja peruutettavissa olevan käyttöoikeuden Palveluihin ja Palvelujen sisältöön näiden Yleisten Ehtojen mukaisesti. Palvelujen käyttäminen palveluntarjoajan toiminnan kanssa kilpaileviin käyttötarkoituksiin on nimenomaisesti kielletty. Käyttäjällä on oikeus katsella ja lukea Palvelujen sisältöä, mutta ei oikeutta muokata tai jäljentää sitä eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää tai välittää sisältöä, ellei näissä Yleisissä Ehdoissa tai Palvelujen osien erityisehdoissa ole erikseen niin mainittu tai Palvelussa nimenomaisesti mahdollistettu (esim. sisällyttämällä Palveluun mahdollisuus jakaa sisältöä sosiaalisen median palveluihin, lähettää Palveluun johtava linkki sähköpostitse tai tulostaa sisältö). Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa sisällön tulosteissa tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

Käyttäjä ei saa mitään laitetta tai ohjelmaa käyttämällä tai muulla tavoin vahingoittaa, häiritä tai vaikuttaa muuten haitallisesti Palvelujen toimintaan tai muiden mahdollisuutta käyttää Palveluja. Käyttäjä ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tarpeettomasti kuormittavat Palveluja tai Bernerin tietojärjestelmiä, kuten asettaa, lähettää tai välittää roskapostia, ketjukirjeitä, sähköpostimassalähetyksiä tai muuta luvatonta tietoliikennettä (kuten viruksia tai ajatettuja häiriöohjelmia). Käyttäjä ei myöskään saa käyttää mitään laitetta tai ohjelmaa, jonka tarkoituksena on kerätä tai tallentaa dataa tai henkilötietoja Palveluista tai kopioida Palveluja tai sen osia.

Käyttäjä ei saa käyttää Palveluja lain tai hyvän tavan vastaisen, kolmansien oikeuksia loukkaavan, halventavan tai muutoin julkaistavaksi soveltumattoman taikka oikeudettomasti joitain tuotteita tai palveluita mainostavan aineiston tai sisällön julkaisemiseen tai välittämiseen tai väärien tietojen antamiseen.

Jos Käyttäjä julkaisee, toimittaa, lähettää tai välittää Palveluihin sisältöä, Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjällä on sisällön käyttämiseen rajoitukseton oikeus, mukaan lukien oikeus välittää tällainen sisältö Bernerille ja antaa Bernerille oikeus korvauksetta ja vapaasti julkaista ja välittää tieto tai sisältö Palveluissa kokonaisuudessaan tai osittain.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Bernerille täysimääräisinä Palvelujen ehtojen vastaisesta toiminnastaan aiheutuneet välittömät ja välilliset vahingot, mukaan lukien kolmansien tahojen esittämistä vaatimuksista aiheutuneet kustannukset.

4. Henkilötiedot

Berner Oy käsittelee Palvelujen välityksellä mahdollisesti saatavia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Proshop.berner.fi-palvelun välityksellä saatavia Käyttäjään liittyviä henkilötietoja voidaan tallentaa Berner Oy:n yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja sisältävään rekisteriin, ja käsitellä muun muassa asiakassuhteen hoitamiseen liittyviin tarkoituksiin. Kyseiseen henkilörekisteriin talletettavien henkilötietojen käsittely on tarkemmin kuvattu rekisterin rekisteriselosteessa johon Käyttäjää kehotetaan tutustumaan.

5. Evästeet

Palveluiden välityksellä voidaan evästeiden ("cookies") tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä Palvelujen käyttämiseen ja Käyttäjän päätelaitteeseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, mitä selainta Käyttäjä käyttää, milloin ja mitä Palvelujen osioita Käyttäjä on selannut tai mistä Käyttäjä on saapunut Palveluun.

Evästeet mahdollistavat Palvelujen käyttäjämäärien ja muiden Palvelujen käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Tietojen avulla Palvelujen toimintaa voidaan muu muassa analysoida, yksilöidä ja parantaa käyttökokemusta. Lisäksi Käyttäjälle voidaan tuottaa kohdennettua markkinointia, joka todennäköisemmin kiinnostaa kyseistä Käyttäjää. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käyttämisen muuttamalla selainasetuksiaan. Evästeiden poistaminen tai niiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Palvelujen tai niiden tiettyjen toimintojen (esim. verkkokaupan ostoskoritoimintoon) käyttämiseen tai jopa estää sen.

6. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palveluja suunniteltaessa on otettu huomioon käyttöjärjestelmä ja selainkombinaatiot mahdollisimman suuren käyttäjäjoukon huomioonottamiseksi. Ohjelmistovaatimukset on kuvattu alla. Käyttäjää kehotetaan käyttämään aina uusimia ohjelmaversioita.

Selainsuositukset:

  • Chrome
  • Firefox
  • Safari
  • Internet Explorer

Acrobat Reader

  • Palvelut voivat sisältää pdf-dokumentteja, joiden lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma. Ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi Adoben kotisivulta http://get.adobe.com/reader/.

JavaScript

  • JavaScript pitää olla päällä tai Palvelut eivät toimi oikein.

7. Immateriaalioikeudet

Palvelut ja niiden sisältö, kuten ohjelmistot, tekstit, kuvat ja grafiikat, ovat Bernerin tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Kaikki Palveluihin ja niiden sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Bernerille tai sen yhteistyökumppaneille. Berner ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin, eikä Palvelujen käyttö anna Käyttäjälle immateriaalioikeuksia mihinkään Palvelujen sisältöön.

8. Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisiin sivustoihin ja ulkoiset linkit Palveluun

Palvelu voi sisältää linkkejä sellaisiin sivustoihin, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Berner ei valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä eikä vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Linkkien sisällyttäminen Palveluun ei osoita mitään Bernerin ja linkitetyn sivuston omistavan tai ylläpitämän kolmannen tahon välisestä suhteesta tai siitä, että Berner millään tavoin kannattaisi tai mainostaisi linkitetyn sivuston palveluita.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palveluun sisältyvien linkkien käyttäminen siirtää Käyttäjän pois Palvelusta ja että Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja mahdollisiin muihin ohjeisiin ennen linkitetyn sivuston käytön aloittamista. 

Palveluun johtavan ulkoisen linkin tulee viitata suoraan Palvelun pääsivulle ja avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen. Linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät saa vaikuttaa haitallisesti Bernerin maineeseen tai sen tavaramerkkien goodwill-arvoon taikka luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen palvelut tai tuotteet liittyisivät Bernerin toimintaan tai olisivat sen sponsoroimia. Linkki ei saa myöskään sisältää Bernerin tavaramerkkejä kuviomuodossa.

Bernerillä on oikeus yksinomaisen harkintansa perusteella kieltää linkitys Sivustoille, vaikka se täyttäisi edellä kerrotut ehdot.  

9. Tietoturva

Käyttäjä ymmärtää, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät koskaan ole täysin tietoturvallisia. Käyttäessään Palveluja Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan ylläpitämisestä.

10. Vastuunrajoitus

Berner pyrkii pitämään Palvelut Käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöttä, mutta ei vastaa siitä, että Palvelut ovat Käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Berner ei myöskään vastaa Palveluissa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, muuttumisesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista eikä siten niistä vahingoista, tappioista tai kustannuksista, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä on luottanut sisältöön tai hyödyntänyt sitä omassa liiketoiminnassaan tai muussa toiminnassaan.

Berner ei ole vastuussa mistään vahingosta tai aiheutuneista kustannuksista, olivatpa ne välittömiä, välillisiä, erityisiä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvia, mukaan lukien myyntivoiton, muiden ennakoitujen voittojen, liiketoiminnan, tuotannon tai myyntisopimusten menetykset, jotka välillisesti tai välittömästi aiheutuvat Palvelujen tai niiden sisällön käytöstä tai siitä, ettei Palveluja ole voitu käyttää, vaikka Berneriä olisi informoitu näiden vahinkojen mahdollisuudesta. Joka tapauksessa Bernerin vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Käyttäjä vapauttaa Bernerin ja kaikki sen toimihenkilöt, johtajat ja edustajat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat Käyttäjän Palvelujen käytöstä.

11. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Yleisiin Ehtoihin ja Palvelujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Kaikki Palvelujen käytöstä tai näistä Yleisistä Ehdoista johtuvat erimielisyydet, joista osapuolet eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä sovinnollisesti, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai mikäli riita liittyy kokonaan tai osittain teollis- tai tekijänoikeutta koskevaan riita- tai hakemusasiaan tai muuhun markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan, osapuolella on oikeus saattaa riita markkinaoikeuden ratkaistavaksi.

12. Palveluntarjoaja

Berner Oy (Y-tunnus: FI01070115)
Hitsaajankatu 24
00810 Helsinki
Puhelin: 020 791 00
Sähköposti: info@berner.fi